Generalforsamling i

West Vendsyssel buelaug

 

Dato 29/1-2017

Fra kl: 1300-1600, 22 deltagere, 136 indkaldte

 

1)

Valg af dirigent

 

Valget blev Hans Rottbøll

2)

Bestyrelsens beretning

A) Formandens beretning

 

 

A)

Året 2016 minder meget om 2015.

Ved årsskifte var der medlemsfrafald.

Det forventes også i 2017.

Vi er nu på 136 medlemmer.

 

Udviklingen af vores to baner er nu nærmest komplet og fremadrettet vil opmærksomheden være på vedligehold af banerne.

I den forbindelse vil Formanden gerne appellere til, at vi husker, at grunden til det lave kontingent er, at vi benytter os af frivillige kræfter fra foreningens medlemmer.

Han er glad for at se, at der møder medlemmer frem til hver arrangement, som vi deltager i eller afholder. Men han er ærgerlig over at se, at det er de samme 10-15 der kommer hver gang.

Så hermed appel til, at flere melder sig til det frivillige arbejde. Alternativet er, at kontingentet vil stige.

 

Forslag fra medlem:

At formanden har lidt mere tålmodighed, når han ser noget som skal laves. Så de frivillige kan nå, at planlægge, at afhjælpe problemet, inden formanden selv tager aktion.

 

Forslag fra medlem:

At der kommer faste arbejdsdage i aktivitetskalenderen, så man i god tid kan planlægge sin tid.

 

Formandens beretning fortsætter med, at arbejdes på, med støtte fra Bueskydning Danmark, at der til næste vinter vil være mulighed for en indendørsbane.

Dette blandt andet fordi, vi kan se, at der ikke er ret mange der deltager i skydningen fra Oktober til Marts.

Formanden fortsætter med at oplyse, at der er forhandlet og godkendt ny lejekontakt for Moseby banen, for 2017.

 

Til Børglum banen vil der blive opsat to 3D dyr mere, samt der bliver arbejdet på, at der bliver opstillet skydetårn(e).

 

I Februar 2017 vil der blive afholdt ringmøde mellem de lokale 3D baner i Nordjylland og der vil blive diskuteret muligheden for kredsmesterskab mellem banernes foreninger.

 

Derudover fortæller formanden, at der er blevet uddannet fire nye trænere i WVBL og der er fokus på, at få uddannet flere instruktører og trænere.

 

Visionen for 2017 er

1A) At der kommer flere interne konkurrencer.

2A) At der kommer flere eksterne konkurrencer.

3A) At der bliver etableret en indendørsbane.

4A) At der kommer mere struktureret træning.

 

Forslag for medlem:

At der kommer flere hyggekonkurrencer.

 

Beretningen er godkendt


 

2)

Regnskab for WVBL for året 2016

 

Indtægterne er udspecificeret. Her kommer de overordnede tal:

 

Indtægterne var 80,400kr.

Udgifterne var 78,550kr.

Saldoen er 6,100kr.

 

Forslag fra medlem:

Forsøg at opretholde en større løsørebuffer, tilsvarende et års kontingent.

 

Regnskabet er godkendt.

3)

Drøftelses af kontingent

 

Kontingentet for 2016 var 200kr per medlem over 12. 100kr per medlem under 12. 500kr for en husstand.

 

Kontingentet for 2017 vil være uændret

 

Forslag fra medlem

Ud over kontingentet kunne der være en engangsbetaling per dag, man kommer og skyder.  fx. 10-20kr.

 

Forslag fra medlem

Øg kontingentet med 50-100kr.

 

Forslag fra medlem

Øg førstegangsbetalingen til fx. 300kr første år og herefter 200kr. for at dække materialer til opstart.

 

Kontingentet er godkendt. Forslagene vil blive drøftet på bestyrelsesmøde.

4)

Ingen indkomne forslag

 

Godkendt.

5)

Valg af bestyrelse

 

 

Kassér: Lars Sørensen, genvalgt

Sekretær: Helge Boje, genvalgt

Medlem: Benedicte Rottbøll, genvalgt

 

Godkendt.


 

6)

Valg af suppleanter til bestyrelse

Tidligere suppleanter

Flemming Svendsen

Søren Pedersen

 

Nye suppleanter, da tidligere suppleanter ikke var til genvalg

 

Lone Meulengracht

Andreas Kjeldsen

 

Godkendt.

7)

Valg af Revisor og suppleant

 

Kurt, genvalgt

Godkendt.

8)

Kåringer

 

Kåring af Årets ildsjæl 2016:

Lone Meulengracht, tillykke.

 

Kåring af årets skytte 2016:

Rune Kirkbak, tillykke.

 

Kåring af årets team 2016:

Sponserteamet, bestående af Rikke Bech og Benedicte Rottbøll, tillykke.

9)

Eventuelt

 

Intet at berette

 

Mødet er hævet, klokken 14:05