Generalforsamling 28/-2018 

  1. Valg af dirigent: Bestyrelsen peger på Hans Henning Rottbøll, som stemmes ind via tilkendegivelser fra forsamlingen. Klapsalver benyttes som indikator for godkendelse af punkter på generalforsamlingen. 

  1. Formandens beretning ved Preben Sørensen (Godkendt) 

Formanden beretter om Moseby og Udholm. Fortid, nutid og fremtid. Særligt gør formanden opmærksom på, at der afventes byggetilladelse fra Kommunen, til at arbejde videre med miljøet i Udholm. 

Formanden beretter om planer og fremtid for Børglum og tilhørende 3D banen. Tanken er almen vedligehold af områderne. 

Formanden beretter om visionen for 2018, som blandt andet er, et ønske til medlemmerne om, at deltage i flere konkurrencer samt en opfordring til konkurrence og eventudvalget. Ydermere appellerer han til, at flere kommer til Udholm og skyder.  

Formanden fortæller, at der er pt 140 medlemmer. 

  1. Kasser Lars Sørensen beretter om regnskabsåret 2017 og status. Beretningen er godkendt af revisor og punktet godkendes af forsamlingen. 

  1. Kontingent fastsættes på de hidtil 200kr årligt. Hvortil processen omkring udmelding og genindmelding revurderes på næstkommende personalemøde. 

  1. Valg af bestyrelse og stab. 

På valg er Preben Sørensen, Søren Ringgaard, Suppleantpladser samt revisorteamet. 

Alle genopstiller og inden yderlige forslag opstilles. Lone Meulengracht og Andreas Kjeldsen genvælges som suppleanter, revisorteamet er uændret og er fortsat Kurt. Preben og Søren stemmes ind i bestyrelsen. 

Efterfølgende konstituerer bestyrelsen sig og Preben Sørensen fortsætter som formand, Søren Ringgaard fortsætter som Næstformand. 

  1. Søren Ringgaard beretter som Bueskydning Danmark og den virke for West Vendsyssel buelaug. Søren forklarer, at der uddannes 7 nye trænere og opfordre alle forældre samt medlemmer til, at overveje, om det var noget for dem, at modtage 1-2-træner uddannelsen, som er et kursus i, at modtage samt igangsætte uøvede bueskytter. Fx førstegangsbesøgende. 

  1. Eventuelt, A) Rikkes modtager fødselsdagssang. B) Der foreslås, at der samles lidt flere 3D dyr i begyndelsen af banen, for de, som ikke har fysikken eller tiden til den lange bane. C) Der efterspørges en ”klub-rundvisning” på Børglum kloster.  

  1. Kåringer: Victoria Christensen vælges til Årets Skytte, Lene Hansen og Jim Prydsøe vælges som Årets Ildsjæle, Vindere af årets 3D skydning er Kjeld Pedersen for compound og Preben Sørensen for traditionel.