Referat af generalforsamling i West Vendsyssel Buelaug. 

27-07-2019 kl 13-16 på Børglum Kloster 

26 medlemmer tilstede. 

Valg af dirigent faldt igen i år på Hr. Rottbøll senior - Godkendt. 

Punkt 1, Formandens beretningen – Godkendt. Et år uden indkomst fra sponsorater, men ellers er formanden tilfreds med året. Energien for visionen 2019 bliver lagt i Udholm. 

Punkt 2, Økonomi og regnskab ved kasser Lars Sørensen og revisor Kurt Bojer – Godkendt. 

Der har i 2018 været et samlet underskud på lige over 800kr. Saldoen for økonomiåret 2019 er 2713,89kr. 

Punkt 3, Fastsættelse af kontingent for 2019. 200kr for enkeltmandsmedlemsskab. 500kr for husstandsmedlemsskab.  

Punkt 4, indkomne forslag, 1 indkommet forslag fra Preben Sørensen. Forslaget lyder, at i foreningens vedtægter i paragraf 2, tilføjes stykke 1 omhandlende bueforeningen også interesserer sig for fremførsel af historiske begivenheder tilknyttet vikingetiden samt middelalderen. Forslaget indstemmes med 100% enighed, fra de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. – Godkendt. 

Punkt 5, Bestyrelsesmedlemmer på valg genopstiller, uden andres indstillende. Bestyrelsen består som hidtil. Godkendt. 

Punkt 6, Suppleanter genopstiller uden andres indstillende. – Godkendt. 

Punkt 7, Revisor og suppleant genopstiller. Godkendt. 

Punkt 8, sponsorteamet inkluderer Lene Kjær Hansen og beretter om tidligere samt fremtidige ansøgninger. I øjeblikket er omkring 800.000kr ansøgt til forbedring af foreningens fysiske rammer, med fokus på Udholm. – Godkendt. 

Punkt 9, Bueskydning Danmark information samt opfordring til medlemskab hos bueskydning Danmark på 2x 225kr årligt. 

Punkt 10, Eventuelt, 

  • Kåringer af årets 3D skytter, diplomer overrækkes til vinderne af de fire klasser. 

  • Grundet uvished omkring udgifter forbundet med overtagelse af Udholm er der ingen præmiekurve eller kåringer af ildsjæle samt skytter for 2018. Vi håber at kunne genoptage traditionel i 2019. 

  • Nye regler udlægges samt ønske om brug af appen 3D skillboard. 

  • Flemming Svendsen foreslår, at der laves en liste med nyttige apps til bueskydning 

  • Flemming Svendsen foreslår, at der inkluderes muligheden for skydning med armbryst på foreningens baner. 

  • Helge Boje informere omkring Det Gyldne Slip 2019. 

  • Søren Ringgaard informerer omkring nyt klubuniform/tøj. Mere info kommer senere. 

  • Helge Boje underetter om ændringer i event og konkurrenceteamet. 

  • Hans Rottbøll siger tak for samarbejdet, og håber fortsættelse af samarbejdet på vegne af Børglum Kloster.